Arto Post Laboro speelt in de maand november de voorstelling ‘Twaalf Gezworenen’. Het is een toneelstuk waarbij het publiek letterlijk op het puntje van de stoel gaat zitten, je wordt onverbiddelijk het verhaal ingezogen.
Twaalf juryleden komen vanuit de rechtszaal een kamer binnen. De opdracht is helder: een unaniem oordeel vormen over een op het oog zeer simpele zaak. Een man is vermoord door zijn zoon. Er zijn twee getuigen, de zoon deugt niet, alle bewijzen vertellen hetzelfde verhaal.
Maar … één jurylid wil alles nog eens nalopen.
Het publiek is getuige van een zaak die zich voor hun ogen ontvouwt en langzaam blijken zaken toch wat genuanceerder te liggen. Misschien blijkt ‘de waarheid’ helemaal niet te bestaan. En dat is anno 2019, in tijden van alternatieve feiten en ‘fake news’, een actueel inzicht.