OVER

ARTO POST LABORO

Toneelvereniging Arto Post Laboro (APL) werd in 1934 opgericht door een aantal medewerkers van een melkfabriek in Schoonhoven. Na een jarenlange zwerftocht langs klaslokalen, zaaltjes en clubhuizen speelt APL nu in het “eigen“ Arto Theater in Schoonhoven.  

Wij zijn een vereniging van amateur-toneelspelers en proberen tenminste drie producties per jaar te organiseren zodat iedereen die dat wil, elk jaar kan spelen. Na een repetitieproces van ongeveer zes maanden worden de producties in twee of drie weekenden minmaal vijf keer gespeeld. Bij het maken van een toneelstuk komt meer kijken dan alleen acteren. Van iedereen worden daarom hand- en spandiensten verwacht zoals: bardienst tijdens repetities, het ontwerpen en vervaardigen van decors, het maken van kleding, het meewerken aan publiciteit et cetera. Voor iedere productie is er een regisseur. Dat kan een professionele regisseur van buiten zijn of een lid van de vereniging die in staat is te regisseren. Een regisseur wordt geholpen door twee leden: een regie-assistent en een productieleider.

Het bestuur van APL bestaat uit tenminste drie maar meestal vijf leden. Verder zijn er enkele niet-bestuursleden die bijzondere taken uitvoeren, zoals publiciteit. De vereniging heeft een eigen vertrouwenspersoon waar leden hulp kunnen vragen als men ongewenst gedrag ervaart.

DE GESCHIEDENIS
van ons

Theater.

Het Arto Theater was oorspronkelijk een kerkje in de Oranjestraat van Schoonhoven. Dit was de naam van deze straat vroeger. Het hek voor het kerkje komt al voor op een foto uit 1895 van de Oranjestraat. De laatste dienst van deze gereformeerde kerk was op 12 juli 1945.

~

In 1970 veranderde men de naam Oranjestraat in Het Klooster, wat ook de oorspronkelijke benaming was van deze straat. Dit was een verwijzing naar het Carmelietenklooster, wat lang geleden op de plaats van het Klooster, de Carmelietenstraat en de Molenstraat stond.

~

Het voormalige kerkgebouw heeft ook dienst gedaan als gymnastieklokaal voor scholen in Schoonhoven. Nog veel Schoonhovenaren van middelbare leeftijd kunnen hierover meepraten: de prachtige houten vloer, die nog steeds in het Arto Theater ligt,  namen ze als splinter in hun voet mee naar huis. Hierna is het gebouw gebruikt als opslagplaats voor de zilverfabriek Hooykaas.  Midden jaren tachtig kwam het pand te koop.

~

De toneelvereniging Arto Post Laboro, opgericht in 1934 was al jaren op zoek naar een eigen betaalbaar onderkomen. Zij hadden in 1983 voor dit doeleinde de Stichting Arto Post Laboro opgericht. Later veranderde men deze naam in Stichting MiniTheater om verwarring met de naam van de toneelvereniging te voorkomen. Onder de bezielende leiding van voorzitter Pieter Bom zochten zij een ruimte voor Arto Post Laboro, waar gerepeteerd zou kunnen worden en waar zij hun voorstellingen konden geven.  Het oog viel in 1987 op het Kloosterkerkje.

~

“Kost wat kost, een eigen huis voor Arto Post” . Onder deze slogan heeft Stichting MiniTheater het Arto Theater weten te realiseren.  Naast de eerste doelstelling als huisvesting voor Arto Post Laboro, had de stichting mede als doel: het stimuleren van culturele activiteiten in de Gemeente Schoonhoven en omgeving. Men probeerde dit te realiseren door in het Arto Theater diverse plaatselijke instellingen waaronder ballet, zangkoren en film, betaalbare faciliteiten te bieden.  Praktisch elk weekend brengt het Arto Theater professionele podiumkunst van buitenaf of podiumkunst van Arto Post Laboro zelf. “Wij willen een veelzijdig aanbod brengen, waardoor zoveel mogelijk mensen, met diverse interesses in podiumkunsten, iets van hun gading vinden.”

~

In de bestuursvergadering van 22 december 1987 van Arto Post Laboro staat genotuleerd: “Koopcontract is getekend met ontbindende voorwaarden. Voorschot is reeds betaald. Op 7 februari 1988 komt het in de Raad. Lening Bondsspaarbank toegezegd, mits gemeentegarantie”.

~

Om de aankoop van het gebouw te kunnen financieren werden er obligaties en certificaten uitgegeven en huis aan huis in Schoonhoven aan de man gebracht. De Gemeente steunde het Arto Theater met een eenmalige bijdrage en gemeentegarantie.

~

De toneelvereniging Arto Post Laboro stond ook voor een bepaald bedrag garant.

~

Door de medewerking van de eigenaar de firma Hooykaas en de makelaar kon al op 1 maart 1988 de transportakte getekend worden. Het kerkje, wat nog omgetoverd moest worden tot theater werd onmiddellijk in gebruik genomen met benefietvoorstellingen tijdens het Open Huis op 26 maart 1988. De inwoners van Schoonhoven waren van harte welkom om deze eerste voorstellingen bij te wonen. Men kon genieten van muziek, toneel, schimmentheater en acrobatiek.  Dit alles bij een nog winterse lente, de verwarming bestond uit vele elektrische kacheltjes om spelers en publiek ontdooid te houden en je diende je eigen stoel mee te brengen.

~

Daarna brak er een periode van hard werken aan. Een 30–tal vrijwilligers had zich aangemeld om door zelfwerkzaamheid het plan financieel haalbaar te maken. Van half april tot half juni stond de sloop centraal. De verbouwing zelf werd gerealiseerd van half juni tot half september. Daarna werd de afwerking ter hand genomen en dat was weer 100% vrijwilligerswerk.  Na maanden van intensieve voorbereidingen en verbouwing, waarbij we de architect Van den Boogert, aannemer Veer en Van Buren, installatiebedrijf Van Schelven, loodgietersfirma Tuithof, vakkundig schilderwerk o.l.v. Arto Post Laboro-lid Piet van Trierum en ook de vele vrijwilligers graag willen noemen, was het zover:

~

26 november 1988 opent het Arto Theater haar deuren voor het publiek. De opening wordt verricht door de acteur Henk van Ulsen, die in de vijftiger jaren als regisseur  bij Arto Post Laboro spraakmakende voorstellingen heeft geregisseerd.

~

Het Arto Theater kan gaan draaien. We kunnen nu terugkijken op een bloeiende organisatie. Met zo’n 100 vrijwilligers en bekendheid bij grote en kleine impresariaten staat het Arto Theater op de kaart. Het is klein, gezellig, intiem en persoonlijk. Een theater waar zowel het publiek als de artiesten zich thuis voelen. Vele grote namen hebben we al mogen verwelkomen.

Het Arto Theater,  genieten van kunst en cultuur, praktisch naast je deur.