Beste toneelliefhebber,

Vandaag heeft de regering een persconferentie gehouden omtrent het COVID-19 “Corona-virus”.

In deze persconferentie zijn een aantal maatregelen gepresenteerd om de verspreiding van het virus te beperken. Een van deze maatregelen is het afgelasten van evenementen en bijeenkomsten van meer dan 100 personen.

Het bestuur van APL heeft in overleg met het bestuur van het Arto theater dan ook besloten vanaf heden alle geprogrammeerde voorstellingen te annuleren en dat deze maatregel conform het beleid van het RIVM in ieder geval tot 31 maart van kracht is. Dit betekent dus ook dat de maart-productie “Een Beestenbende” wordt uitgesteld. 

Het is onrustig in ‘Jongejans’ Dierenpark’ van de dames Jongejans, kleindochters van de oprichter van het Dierenpark. Tijdens een inspectie door de gemeentelijke ambtenaar voor ARBO, Veiligheid en Milieu komen allerlei tekortkomingen aan het licht, die een hoop geld gaan kosten om te verhelpen.

De stemming bij de dames is sowieso al ver onder nul: financieel loopt de Dierentuin allesbehalve goed en de bank zorgt ook voor problemen. Dus wordt er een adviseur aangesteld om na te gaan wat er bezuinigd en verbeterd kan worden. Maar de adviseur zeurt overal over en chef Berend krijgt daar de schuld van.

De dames Jongejans zien maar één uitweg en benoemen de financieel adviseur tot interim manager om de boel eens flink op orde te stellen.