Taken van de productieleider

 • Ontvangst begroting van de penningmeester.
 • Schema maken bardienst tijdens repetities + aanvullen bar
 • Productiegroep  (= decor, kleding, techniek, grime samenstellen )
 • Vergadering productiegroep (zoals boven) incl. regisseur, regieassistent en SMT beheer:
  • gang van zaken bespreken
  • budget bepalen (aan de hand van de begroting van de penningmeester)
  • data van volgende vergaderingen bepalen
  • posterontwerp
 • Digitale poster klaar en doorgestuurd aan SMT en APL voor promotie op websites
 • Verzamelen nota’s/declaratieformulieren invullen voor penningmeester.
 • Bewaken budget en voortgang productiegroep.
 • Planning tussentijdse evaluatie met regie & spelers.
 • Klusdata in digitale agenda van het theater vermelden.
  • B. Klusspullen NIET op rekening van het Arto Theater laten schrijven!
 • Verzamelen nota’s/declaratieformulieren invullen voor penningmeester.
 • Bewaken budget en voortgang productiegroep.
 • Planning tussentijdse evaluatie met regie & spelers.

Budget- en voortgangsbewaking productiegroep.

Schema’s maken:

* op- en afbouw decor, zowel repetities alsmede de voorstellingen.

* opruimen kleedkamer / verzorgen wasgoed (idem zie boven).

* opruimen zaal (idem zie boven).

* schoonmaak toiletten bezoekers tussen de voorstellingen door.

* opruimen kleding (in overleg met de algemene kleding coördinator).

Publiciteit:

* realisatie opzet poster bewaken

* informatie verzamelen inhoud programmaboekje

Budget- en voortgangsbewaking productiegroep.

Publiciteit:

* Poster realiseren en bewaken van verspreiding; contactpersonen voor verspreiding

per 5-2-2018: Rutger Kramer, Petra Lelieveld en Joyce de Laet.

*foto’s of filmpje organiseren voor publiciteit op social media.

* tekst voor persbericht organiseren en versturen via website

Regelen/bewaken:

* realisatie programmaboekje

* wie verzorgt foto’s en filmopname tijdens de voorstellingen.

 * wie doet de kassadienst tijdens de voorstellingen (via penningmeester).

Budget- en voortgangsbewaking productiegroep.

Verzamelen nota’s/declaratieformulieren invullen (met bijgevoegde nota’s) voor

penningmeester.

Publiciteit:

* mail naar vrijwilligers en leden (SMT/APL) met uitnodiging voorpremière (via

contactpersoon publiciteit).

* foto’s of filmpje voor social media

Bestellen bloemen (op rekening van ARTO POST LABORO + eigen naam erbij).

Bij interne regie: Attentie eigen regisseur conform begroting.

Laatste bonnen verzamelen/indienen bij penningmeester.

Verzamelen sleutels Artotheater en retour bestuur (secretaris).