Taken van de regieassistent

 • terugkoppelingen naar het bestuur
 • productieleider omtrent de gang van zaken
 • (kopiëren en) distribueren van de scripts, ook t.b.v. techniek en productieploeg(en)
 • de regisseur t.b.v. een goede samenwerking
 • repetities i.s.m. de regisseur.
 • aanwezigheid spelers/vakanties i.v.m. efficiënte besteding van de repetities
 • changementen voor de spelers
 • rekwisieten
 • Een half uur eerder aanwezig zijn om koffie / thee te zetten, of overdragen bij verhindering
 • Repetities bijwonen, regieaanwijzingen noteren en dit doorgeven aan de spelers
 • (Zondag-) repetities vermelden in de digitale van het theater
 • Zorgdragen voor omgang met materiaal en energieverbruik

Eindverantwoordelijk tijdens repetities voor:

 • Gebruik bar, eventueel overdragen aan één andere dagverantwoordelijke.
 • Het netjes achterlaten foyer en bijvullen bar (schema maken)
 • Arto Theater sluitingstijd: laatste ronde 0.00 uur
 • Afsluiten theater

 

Theater

 • netjes houden van de zolder
 • luchten en netjes houden van de berging onder de tribune

 

Kleedkamer 

 • de kast in de kleedkamer en de kleedkamer zo opgeruimd mogelijk houden, de nooduitgang vrijhouden, decoropslag in de kast, in de hoek van de kleedkamer of op zolder.

 

 • Invullen pauzelijsten voor de voorstelling
 • Pauzelijst invoeren in kassasysteem
 • Toezien op schoonmaak toiletten bezoekers  (schema maken)
 • Toezien op opruimen/klaarmaken voor de volgende voorstelling
 • aantal bezoekers bij normale kaartverkoop is tot 80 zitplaatsen
 • 100 mensen aanwezig in het theater, inclusief spelers en medewerkers
 • eindschoonmaak en opruimen na afloop (schema maken)
 • Eindverantwoordelijke voor de definitieve opruiming
 • Verzamelen persberichten, foto’s en poster voor digitaal archief
 • Evaluatie repetitieproces met bestuurlid programmering en regisseur